Waterkwaliteit


1 | 2   Volgende >
Recent toegevoegd
 • Vlaams-Nederlandse Scheld...
 • Vlaams-Nederlandse Scheld...
  Nederland en Vlaanderen hebben in 2005 een verdrag gesloten over samenwerking op het gebied van beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Naar aanleiding van dit verdrag, dat op 1 oktober 2008 inwerking is getreden, is de Vlaams-Nederland...
  Regelgeving & Beleid
 • Vispassage Maelstede
 • Vispassage Maelstede
  Het waterschap werkt aan een zogenaamde goede ecologische toestand in het polderwater. Dit doel wordt o.a. behaald doordat het binnenwater weer bereikbaar wordt voor een aantal vissoorten, zoals de aal, spiering, bot, brakwatergrondel en de...
  Projecten & InnovatiesLandbouw & AquacultuurNatuur & Recreatie
 • Zeeuws Jaar van het Water
 • Zeeuws Jaar van het Water
  Water zorgt voor kennis, energie, recreatie, eten, werk en geld. We kunnen in Zeeland veilig genieten van alles wat het water ons te bieden heeft. Daarom is 2012 het Zeeuws Jaar van het Water. www.jaarvanhetwater.nl
  WaterkwaliteitDeltawaterenProjecten & InnovatiesLandbouw & AquacultuurNatuur & RecreatieRegelgeving & Beleid
 • Watersportloket Zeeland
 • Watersportloket Zeeland
  Een loket voor Watersportondernemers Het watersportloket is bestemd voor watersportondernemers in Zeeland. Dit zijn ondernemers in de waterrecreatie, bijvoorbeeld jachthavens, verhuur, charter, onderwatersport en zeilinstructie. Ook onder...
  DeltawaterenProjecten & InnovatiesNatuur & RecreatieRegelgeving & Beleid
 • Peilgestuurde drainage
 • Peilgestuurde drainage
  Op proefboerderij de Rusthoeve wordt onderzoek gedaan naar de werking van een peilgestuurd diep drainagesysteem met als doel de uitspoeling van nitraat te verlagen.
  Landbouw & Aquacultuur
Waterkwaliteit

In Europees verband moeten we afspraken maken over het verbeteren van de kwaliteit van water. Het doel van die afspraken is om binnen heel Europa duurzaam om te gaan met water en het water chemisch en ecologisch gezonder te maken. In 2015 - uiterlijk 2027 - moet dat bereikt zijn.

Grondwater, wateroverlast en verdroging

Een goede balans vinden tussen oppervlaktewateren en grondwater is niet altijd eenvoudig, maar is wel erg belangrijk. De balans moet goed zijn voor wonen, natuur, landbouw en industrie. Teveel (regen-) water kan leiden tot wateroverlast, te weinig grondwater tot verdroging.

Riolering

Alles wat je in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. Samen met regenwater wordt het gemengde afvalwater ingezameld en door de waterschappen gezuiverd in een rioolwaterzuivering.

Drinkwater

Al het water dat we in huishoudens gebruiken om in ieder geval te drinken en te wassen, noemen we drinkwater. We bedoelen daar het leidingwater mee.

Klimaat & Veiligheid

Het klimaat verandert. We verwachten dat de zeespiegel stijgt, het vaker extremer gaat regenen en dat sommige rivieren door het smelten van de gletsjers meer smeltwater gaan afvoeren. Naast technische maatregelen zoals dijkverhogingen worden ook andere innovatieve maatregelen bedacht om Zeeland veilig te houden.

Deltawateren

Kilometers zandstrand, brede duinen, drukbevaren waterwegen, internationale havenactiviteiten, unieke natuurgebieden met kwetterende vogels en knusse haventjes vol met zeiljachten. De Zuidwestelijke Delta is een prachtige regio met veel meer mogelijkheden dan nu om te wonen, werken en te recreëren.

Projecten & Innovaties

In de Zuidwestelijke Delta zijn de afgelopen jaren veel innovatieve waterprojecten (deltatechnologie) uitgevoerd of gestart. Vernieuwende projecten op het gebied van veiligheid, aquacultuur, duurzame energie, afvalwater etc.

Landbouw & aquacultuur

Op zich is zout oppervlaktewater geen probleem voor de landbouw, maar wel als de boeren water nodig hebben om hun gewassen te besproeien. Want daar is brak of zout water niet geschikt voor. Aquacultuur (het kweken van vis, schaal- en schelpdieren en gewassen) kan een oplossing bieden voor de toenemende verzilting en de overbevissing.

Natuur & Recreatie

Zeeland is een provincie van rust en ruimte, zoet en zout, duinen en polderlandschappen, pittoreske dorpjes en gezellige steden. Water is daarin vaak het verbindende element en biedt de natuur en recreatiesector vele kansen.

Regelgeving & Beleid

Direct naar alle waterplannen van Zeeland.